ULUSLARARASI YASALAR VE TÜRK MEVZUATI

DMCA, Türkçeye Dijital Bin Yıl Telif Hakkı Yasası olarak çevrilmekte olup, internet ortamında telif hakkı ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1998 yılında ABD’de çıkarılmış bir telif hakkı yasasıdır. Bu yasaya göre, içeriği internete sunan kişi, telif hakkı sahibinden gerekli izinleri almadan içeriği internet ortamına sunmuşsa, telif hakkı sahibinin servis sağlayıcıya bu kanun kapsamında göndereceği bildirim üzerine servis sağlayıcı içeriği derhal kaldırmak ya da içeriğe erişimi engellemekle yükümlüdür.

Ülkemizde ise 5651 sayılı kanunla birlikte, DMCA yasasına paralel olarak benzer bir hüküm getirilmiş ve yer sağlayıcının ihlalde bulunan içerikten haberdar edildiği takdirde bunu içerikten kaldırması gerektiği düzenlenmiştir.

İçerik sağlayıcı olarak tanımlanan “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” ise, gerek DMCA gerekse 5651 sayılı kanun nezdinde kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumlu tutulmuştur.

Ülkemizde, telif hakları dahil olmak üzere internet ortamında bir başkasının haklarını ihlal eden içerik sağlayıcılar, 5846 sayılı FSEK madde 71 gereğince 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmakta ve aynı kanunun 68. Maddesi gereğince tazminatla sorumlu tutulabilmektedir.

“Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanan yer sağlayıcılar ise, kişisel hakların ihlalinde 5651 sayılı kanuna göre, telif hakları ihlalinde ise 5846 sayılı FSEK’e göre ihlale konu içerikten dolayı haberdar edildikleri takdirde bu içerikleri yayından kaldırmakla yükümlü tutulmuşlardır. Dolayısı ile kural olarak yer sağlayıcılar hukuka aykırı içeriğin yayınlanmasından sorumlu tutulmamışlarsa da, bu içerikten haberdar edildikten sonra kusur ya da ihmali bir davranış göstererek içeriği yayından kaldırmazlarsa yine tazminatla sorumlu tutulabilmektedir.